Опис програми курсу
 

Для того, щоб стати слухачем курсу "Управлінський облік і планування в прикладному рішенні " 1С: Управління торговим підприємством 8 для України", заповніть анкету реєстрації:

 

Курс: Управлінський облік і планування в прикладному рішенні "1С:Управління торговим підприємством 8 для України"

 

 

Вартість курсу: 1800,00 грн

Курс розрахований на фахівців, які: 

 • володіють інформаційними технологіями на рівні досвідченого користувача персонального комп'ютера
 • володіють знаннями в предметній області обліку і планування торгових операцій, організації документообігу господарської діяльності підприємства
 • володіють знаннями і навичками роботи з типовими рішеннями на базі платформи "1С:Підприємство 8"

Цілями навчання є:

 • вивчення головних функціональних можливостей типової конфігурації "Управління торговим підприємством для України" програмного комплексу "1С:Підприємство 8"
 • придбання цілісного і правильного розуміння базових принципів функціонування та взаємозв'язку елементів і підсистем типової конфігурації "Управління торговим підприємством для України" програмного комплексу "1С:Підприємство 8"
 • придбання цілісного і правильного розуміння базових принципів та особливостей використання типової конфігурації "Управління торговим підприємством для України" програмного комплексу "1С: Підприємство 8"
 • придбання і закріплення базових навичок роботи з функціоналом типової конфігурації "Управління торговим підприємством для України" програмного комплексу "1С: Підприємство 8"

В результаті проходження навчання слухачі повинні:

 • впевнено опанувати інструментарій типової конфігурації
 • знати і вміти застосовувати на практиці методики відображення в типовій конфігурації стандартних господарських операцій
 • вміти контролювати стан критично важливих розділів обліку
 • виправляти власні помилки в інформаційній базі
 • впевнено володіти функціоналом прикладного рішення

Тривалість курсу: 40 академічних годин

 

Зміст курсу:

 • Введення
 • Концепція прикладного рішення
  • Загальносистемні механізми та принципи
  • Види обліку
  • Підприємство
  • Користувачі
  • Інтерфейси
  • Налаштування системи
  • Документообіг
  • Хронологічні механізми
  • Початок роботи
 • Облік запасів
  • Концепція підсистеми
  • Принципи обліку товарно-матеріальних цінностей
  • Нормативно-довідкова інформація
  • Загальні механізми товарних документів
  • Ціноутворення
  • Закупівля товарно-матеріальних цінностей
  • Продаж товарно-матеріальних цінностей
  • Складський облік товарно-матеріальних цінностей
  • Облік поворотної тари
  • Комісійна торгівля
  • Роздрібна торгівля
  • Звітність підсистеми
 • Управління взаєморозрахунками з контрагентами
  • Основні принципи обліку взаєморозрахунків
  • Основна нормативно-довідкова інформація
  • Відображення господарських операцій, що змінюють взаєморозрахунки з контрагентами
  • Звітність підсистеми
 • Облік грошових коштів. Облік операцій в іноземній валюті
  • Концепція підсистеми
  • Принципи та механізми реалізації
  • Облік рухів безготівкових грошових коштів
  • Облік рухів готівкових грошових коштів
  • Облік операцій в іноземній валюті
  • Звітність підсистеми
 • Облік взаєморозрахунків з підзвітними особами
  • Принципи обліку
  • Відображення господарських операцій
 • Облік необоротних активів
  • Концепція підсистеми
  • Підсистема "Основні засоби"
  • Підсистема "Малоцінні активи"
  • Підсистема "Нематеріальні активи"
 • Облік доходів і витрат
  • Принципи обліку доходів
  • Принципи обліку витрат
  • Процеси і господарські операції
  • Облік витрат на оплату праці
  • Звітність за витратами
 • Облік виробничої діяльності
  • Концепція підсистеми
  • Відображення господарських операцій з обліку виробничої діяльності
  • Звітність підсистеми
 • Управління товарними замовленнями
  • Концепція підсистеми
  • Загальні принципи
  • Основні операції із замовленнями покупців
  • Основні операції із замовленнями постачальникам
  • Резервування та розміщення товарів
  • Облік внутрішніх замовлень
  • Інші операції з замовленнями
  • Звітність підсистеми
 • Оперативне планування рухів грошовий коштів
  • Концепція підсистеми
  • Планування надходжень грошових коштів
  • Планування витрачання грошових коштів. Забезпечення заявок
  • Звітність підсистеми
 • Об'ємне планування продажів і закупівель
  • Концепція підсистеми
  • Основні елементи підсистеми
  • Процес планування
  • Фіксація періодів планування
  • Звітність підсистеми
 • Об'ємно-календарне планування закупівель
  • Основні принципи
  • Формування потреб в товарах
  • Задоволення потреб
  • Планування закупівель по "точці замовлення"
 • Управління відносинами з покупцями і постачальниками
  • Концепція підсистеми
  • Управління контактами
  • Управління відносинами з покупцями
  • Аналіз роботи менеджерів
  • Управління відносинами з постачальниками
 • Аналіз господарської діяльності торгового підприємства
  • Аналітична звітність по закупівлях і продажах
  • Зведена звітність
 • Сервісні механізми
  • Пошук даних
  • Групова обробка довідників і документів
  • Пошук і заміна дублюються елементів довідників
  • Універсальний журнал документів
  • Зовнішні обробки
 • Основний практикум
 • Додатковий практикум
 • Тренінг