Опис програми курсу
 

Курс: Використання прикладного рішення "1С:Управління торгівлею 8 для України"

 

Вартість курсу: 1800,00 грн

 

Курс розрахований на фахівців, які володіють знаннями в предметних областях обліку діяльності торговельних підприємств, а також базовими принципами роботи з прикладними рішеннями на основі програмного комплексу "1С:Підприємство 8".


Мета навчання: вивчення цілісного розуміння базових принципів функціонування та взаємозв'язку елементів функціонала прикладного рішення "1С:Управління торгівлею 8 для України" як інструменту для вирішення завдань управлінського обліку і планування господарської діяльності госпрозрахункових підприємств.


У ході курсу будуть розглянуті теми, необхідні для складання кваліфікаційного іспиту "1С:Професіонал". Після курсу рекомендуємо спробувати отримати сертифікат "1С:Професіонал".


Тривалість курсу: 40 академічних годин.
 

 

Зміст курсу:

 • Концепція типового рішення
  • Види обліку
  • Модель підприємства
  • Стартові налаштування інформаційної системи
  • Сервісні механізми
 • Загальні принципи роботи з конфігурацією
  • Режим проведення документів
  • Принципи реєстрації та зберігання інформації про господарські операції
 • Базові принципи підсистеми "Управління запасами"
  • Концепція підсистеми
  • Нормативно-довідкова інформація
  • Загальні принципи обліку товарно-матеріальних цінностей
  • Загальні принципи роботи з товарними документами
 • Ціноутворення
  • Концепція підсистеми
  • Ціни компанії
  • Знижки і націнки компанії
  • Ціни контрагентів
  • Порівняльний аналіз цін
  • Протокол узгодження цін
 • Надходження товарно-матеріальних цінностей
  • Відображення господарських операцій оприбуткування ТМЦ
  • Документообіг з обліку оприбуткування ТМЦ від зовнішніх контрагентів
 • Вибуття товарно-матеріальних цінностей
  • Відображення господарських операцій вибуття ТМЦ
  • Документообіг з обліку вибуття ТМЦ зовнішнім контрагентам
 • Складський облік товарно-матеріальних цінностей
  • Відображення господарських операцій, пов'язаних із складським обліком товарів
  • Документообіг складського обліку ТМЦ
 • Облік тари
  • Відображення господарських операцій з тарою
  • Спеціалізовані засоби для роботи з поворотною тарою
 • Комісійна торгівля
  • Відображення господарських операцій прийому товарів на комісію
  • Відображення господарських операцій передачі товарів на комісію
  • Звітність підсистеми
  • Роздрібна торгівля
 • Відображення господарських операцій роздрібної торгівлі
  • Роздрібний документообіг
  • Налаштування торгового обладнання
  • Інтерфейс касира
 • Звітність підсистеми "Управління запасами"
  • Облік закупівель і продажів
  • Автоматичне формування документів покупцям
 • Управління взаєморозрахунками
  • Концепція підсистеми
  • Нормативно-довідкова інформація
  • Принципи обліку взаєморозрахунків в управлінському обліку
  • Відображення господарських операцій, що змінюють взаєморозрахунки з контрагентами
  • Звітність підсистеми
 • Управління грошовими коштами
  • Концепція підсистеми
  • Нормативно-довідкова інформація
  • Оперативний облік грошових коштів
  • Звітність підсистеми
 • Управління товарними замовленнями
  • Концепція підсистеми
  • Операції із замовленнями покупців
  • Операції із замовленнями постачальникам
  • Облік внутрішніх замовлень
  • Резервування та розміщення товарів
  • Інші операції з замовленнями
  • Документообіг підсистеми
  • Звітність підсистеми
 • Прогнозування грошових коштів
  • Прогнозування рухів і залишків грошових коштів
  • Планування надходжень грошових коштів
  • Планування витрачання грошових коштів. Забезпечення заявок за допомогою резервування і розміщення
  • Документообіг підсистеми
  • Звітність підсистеми
 • Облік взаєморозрахунків з підзвітними особами
  • Відображення господарських операцій з підзвітними особами
  • Документ "Авансовий звіт"
  • Звітність підсистеми
 • Облік витрат
  • Концепція підсистеми
  • Відображення господарських операцій з накопичення витрат підприємства
  • Звітність підсистеми
 • Податковий облік
  • Нормативно-довідкова інформація
  • Облік ПДВ
  • Облік єдиного податку
  • Управління відносинами з покупцями і постачальниками
  • Концепція підсистеми
  • Управління контактами
  • Аналіз відносин з покупцями
  • Документообіг підсистеми
  • Звітність підсистеми
  • Аналіз роботи менеджерів
  • Управління відносинами з постачальниками
 • Планування продажів і закупівель
  • Теоретичні аспекти
  • Концепція підсистеми
  • Класифікація планів
  • Нормативно-довідкова інформація та аналітичні розрізи планування
  • Введення планових даних
  • Реєстрація планових даних
  • Звітність підсистеми
 • Об'ємно-календарне планування закупівель
  • Загальна послідовність планування закупівель
  • Формування потреб у товарах, скоригованих з урахуванням складських залишків
  • Задоволення потреб за рахунок замовлень постачальникам
  • Документ "Формування потреб"
  • Звіт "Аналіз потреб у номенклатурі"
  • Планування закупівель по "точці замовлення"
 • Зведені звіти
  • Рапорт керівникові
  • Структура оборотних коштів
 • Практикум
  • Заповнення стартових налаштувань і введення первинної нормативно-довідкової інформації
  • Ціноутворення
  • Відображення фактичних господарських операцій з постачальниками і покупцями
  • Відображення операцій складського обліку
  • Відображення операцій реалізації зі знижками
  • Управління взаєморозрахунками і грошовими коштами
  • Управління товарними замовленнями
  • Облік операцій роздрібної торгівлі та внутрішніх товарних замовлень
  • Відображення операцій комісійної торгівлі
  • Відображення операцій з обліку витрат та операцій з підзвітними особами
  • Податковий облік
  • Планування продажів
  • Планування закупівель
  • Формування замовлень постачальникам
  • Управління відносинами з покупцями і постачальниками
  • Планування закупівель по «точці замовлення»