Опис програми курсу
 

Для того, щоб стати слухачем курсу "Ведення бухгалтерського та податкового обліку в прикладному рішенні" 1С: Управління торговим підприємством 8 для України ", заповніть анкету реєстрації:

 

Курс: Ведення бухгалтерського та податкового обліку в прикладному рішенні
 "1С: Управління торговим підприємством 8 для України"

 

Вартість курсу: 1800,00 грн

  

Курс розрахований на фахівців, які:

 • володіють інформаційними технологіями на рівні досвідченого користувача персонального комп'ютера
 • володіють знаннями в предметній області бухгалтерського та податкового видів обліку, організації документообігу господарської діяльності підприємства
 • володіють знаннями і володіють навичками роботи з типовими рішеннями на базі платформи "1С: Підприємство 8"

Цілями навчання слухачів на курсі "Ведення бухгалтерського та податкового обліку в прикладному рішенні" 1С: Управління торговим підприємством 8 для України" є:

 • вивчення головних функціональних можливостей типової конфігурації "Управління торговим підприємством для України" програмного комплексу "1С:Підприємство 8"
 • придбання цілісного і правильного розуміння базових принципів функціонування та взаємозв'язку елементів і підсистем типової конфігурації "Управління торговим підприємством для України" програмного комплексу "1С:Підприємство 8"
 • придбання цілісного і правильного розуміння базових принципів та особливостей використання типової конфігурації "Управління торговим підприємством для України" програмного комплексу "1С:Підприємство 8" як інструменту для вирішення наступних завдань:
  • виписки власних і реєстрації отриманих первинних документів
  • виконання регламентних облікових операцій
 • формування регламентованої звітності
 • придбання і закріплення базових навичок роботи з функціоналом типової конфігурації "Управління торговим підприємством для України" програмного комплексу "1С: Підприємство 8".

Тривалість курсу: 40 академічних годин.


В результаті проходження навчання слухачі повинні:

 • впевнено опанувати інструментарієм типової конфігурації
 • знати і вміти застосовувати на практиці методики відображення в типовій конфігурації стандартних господарських операцій
 • вміти контролювати стан критично важливих розділів обліку
 • виправляти власні помилки в інформаційній базі
 • володіти бухгалтерським і податковим функціоналом прикладного рішення.

Зміст курсу:

 • Концепція прикладного рішення
 • Облік запасів: Принципи і номенклатурно-довідкова інформація
 • Облік запасів: Надходження ТМЦ, оптова торгівля
 • Облік запасів: Складські й зворотні операції
 • Облік взаєморозрахунків з контрагентами
 • Облік рухів грошових коштів
 • Облік розрахунків з підзвітними особами
 • Облік податку на додану вартість
 • Облік доходів і витрат у бухгалтерському та податковому обліку
 • Кадровий облік і розрахунок заробітної плати
 • Розрахунок і виплата заробітної плати
 • Облік необоротних активів та малоцінних швидкозношуваних предметів
 • Підсумковий регламент закриття періоду
 • Облік виробничої діяльності
 • Облік операцій з іноземною валютою
 • Облік роздрібної торгівлі