Опис програми курсу
 

Курс: Перші кроки в «1С:Бухгалтерія 8 для України»

 

 Вартість курсу: 550,00 грн  

 

Курс розрахований на фахівців, які:

 • володіють навичками роботи на комп'ютері
 • володіють знаннями в предметній області бухгалтерського та податкового видів обліку, організації документообігу господарської діяльності підприємства

Цілями навчання є:

 • формування оглядового уявлення про можливості програми
 • отримання практичних навичок роботи з функціоналом програми
 • розуміння принципів розгортання і початку роботи в системі
 • придбання навичок по виписці власних і реєстрації отриманих первинних документів
 • вивчення найпростіших прийомів аналізу накопичених даних

В результаті проходження навчання слухачі повинні:

 • освоїти методику початку ведення обліку в прикладному рішенні,
 • вміти використовувати базовий інструментарій прикладного рішення,
 • знати і вміти застосовувати на практиці методики відображення в програмі стандартних господарських операцій.

Тривалість курсу: 10 академічних годин.

Зміст курсу:

 • Введення
  • Позиціонування курсу
  • Прикладне рішення "1С:Бухгалтерія 8 для України"
 • Початок роботи з програмою
  • Запуск програми
  • Налаштування основних параметрів обліку
  • Персональне заповнення довідників
  • Введення початкових залишків
 • Облік операцій з ТМЦ
  • Закупівля ТМЦ у постачальника
  • Реалізація ТМЦ покупцеві
 • Облік операцій з грошовими коштами
  • Надходження безготівкових коштів
  • Вибуття безготівкових грошових коштів
  • Аналіз і проведення оплат за день
  • Облік рухів готівкових грошових коштів
 • Облік підзвіту
 • Облік ПДВ
  • Реєстрація отриманої від постачальника податкової накладної
  • Перевірка податкового кредиту
  • Виписка податкової накладної
  • Перевірка податкових зобов'язань
 • Облік основних засобів
 • Облік заробітної плати
 • Облік виробництва
  • Накопичення матеріальних витрат
  • Облік послуг (отриманих, наданих)
  • Документ "Закриття місяця"
 • Висновок